ספרי אהרן פלמון

 שנים של חיטה

הוצאה לאור: מירב אופקים בע"מ, שנת 2000, 210 עמודים

זה לא רומן ולא אוטוביוגרפיה, והמספר אינו הגיבור העיקרי. זהו סיפור-תיעוד על אנשים, על מקום, על תקופה.
האנשים הם נערים בני 16-15, וביניהם גם המספר, שבאו ללמוד בבית הספר החקלאי ע"ש כדורי בשנת 1950; האנשים הם המורים והמדריכים של נערים אלו; האנשים הם עולים חדשים שבאו בתקופה זו לארץ.
המקום הוא כדורי - בית ספר נזירי וקשוח, לבנים בלבד; אחד מבתי הספר הידועים בארץ ישראל של קודם וסמוך להקמת המדינה.
התקופה היא 1952-1950 - תקופה של עלייה המונית ובטחון רעוע. תקופה שבה החקלאות וההתיישבות היו המפתח והאמצעי לביסוס האחיזה בארץ וליציאה ממצוקה כלכלית קשה.
באמצעות גיחות לתקופות אחרות מובאים גם סיפורים על חיים בארץ ישראל - צפת, טבריה, תל אביב, ירושלים, חיפה - בתקופה שבין תחילת המאה העשרים ועד מחציתה.
וכל זה מסופר באופן נאמן למקור בלי משוא פנים לעבר, בלשון בהירה וקולחת בלי עוינות לקורא, עם קמצוצי הומור בלי ניסיון להצחיק.

הדורמים

הוצאה לאור: מירב אופקים בע"מ, שנת 2003, 301 עמודים. 

הספר אמנם כתוב כסיפור אישי, אולם הוא בעצם סיפורם של הדורמים. דורם (מוטעם כמו יורם) – ר"ת של דור ראשית המדינה. הדורמים, על פי הגדרת הספר, הם ילידי שנות השלושים (1931 עד וכולל 1940) שנולדו בארץ או הגיעו אליה לפני קום המדינה, ולכן גדלו והתבגרו על רקע הקמת המדינה ושנותיה הראשונות. בפרט הוא סיפורם של הדורמים שהשתייכו למחנה החלוצי (תנועות נוער, גרעינים התיישבותיים, קיבוצים, מושבים וכדומה).
הספר אינו רק סיפור עובדות, הוא גם ניסיון להבין את הדורמים. הוא דן במרכיבי הזהות שלהם; ביחסיהם לעם היהודי, למדינת ישראל, לציונות, ובשינויים שחלו ביחסים אלו עם חלוף השנים; באידיאולוגיות שלהם ובמה שקרה להן; בשאלה מדוע הלכו לקיבוץ ומדוע עזבו אותו; בהשקפות הסוציאליסטיות שלהם; ביחסם לתנועות הנוער, לצה"ל, למפלגות ולפוליטיקה, לעבודה.
הספר הנו מארג של עדויות וסיפורים אישיים, של תיאורי אירועים והתרחשויות, של מובאות מתוך מסמכים אוטנטיים, של דעות ומחשבות. כל זאת בשפה שוטפת, בהירה וידידותית לקורא. 

חברה טובה - ניהול עסקים קטנים עד בינוניים
הוצאה לאור: מירב אופקים בע"מ, שנת 2005, 368 עמודים.

הספר הזה עוסק בניהול של עסקים קטנים עד בינוניים. אלה שכבר מנהלים חברה ימצאו בו, קרוב לוודאי, רעיונות ותובנות שעשויים לפתוח בפניהם דרכי פעולה וניהול נוספים על אלה הנקוטים כבר בידיהם. אלה שמתכוונים להקים או לנהל חברה ימצאו בו מידע וכלים שיעזרו להם בראשית דרכם. הספר יכול לסייע גם לתלמידים במסלולים שונים של לימודי ניהול; וגם לקוראים שאינם עוסקים ממש בניהול, אבל רוצים לדעת איך חברה עסקית מתנהלת.
הסוגיות הניהוליות המעסיקות את מרבית העסקים, גם אם הם פועלים בתחומים שונים, הן דומות, והספר עוסק בסוגיות האלה - הוא דן ברעיונות ובתובנות, מציג כלי ניהול מתוך הספרות המקצועית, נותן מידע שימושי, ומשתף את הקורא בניסיונם של מנהלים רבים על ידי הבאת דוגמאות וסיפורים מהחיים האמיתיים.
הספר כולל חמישה עשר פרקים המקובצים לחמישה חלקים: הקמה וצמיחה; שיווק ומכירות; כלכלה וכספים; תפעול וניהול; מכירה ופירוק. 

לשון המצבות - טקסטים על מצבות עבריות בארץ ישראל מ-1900 עד ימינו

הוצאה לאור: מירב אופקים בע"מ, 2007, 211 עמודים.

לשון המצבות דן בשלושה היבטים עיקריים של טקסטים על מצבות:
1. תוכן ומסרים. טקסט מצבתי עשוי לכלול מרכיבי תוכן שונים - פרטי זהות; פרטים ביוגראפיים; שבחים; הבעת צער וכאב, ציטוטים מהמקורות המסורתיים וממקורות אחרים.
2. היבטים לשוניים וספרותיים. טקסטים מצבתיים משתמשים באמצעים לשוניים מגוונים - אוצר מילים; ביטויים והשאלות (מטאפורות); חריזה ומשקל; אקרוסטיכון; ראשי תיבות; גימטרייה; ועוד. ואפשר למצוא על מצבות גם קינות ושירי שבח שיש להם ערך ספרותי אובייקטיבי.
3. תרבות, דת, חברה, לאום. אדם עשוי להיות בעל אמונות, דעות או השתייכויות דתיות, חברתיות, תרבותיות או לאומיות. ואלו מקבלות פעמים רבות ביטוי גם בטקסטים מצבתיים.
לצורך כתיבת הספר נסקרו (בעיין) אלפים רבים של מצבות בכ-25 בתי קברות מעין גדי ואשדוד ועד צפת וכפר גלעדי. מתוך אלה, כ-500 מצבות תועדו על מחשב ושימשו כמאגר מדגמי לצורך בדיקת ההיבטים המצוינים לעיל, וכמקור לדוגמאות הרבות המשובצות בספר. 

סיפורים
סיפורים קצרים, ולפעמים אפילו קצרצרים, על אנשים ועל מקומות ועל דברים ועל דברים שקרו 
 

 
לייבסיטי - בניית אתרים